Årets HR-forskare 2015 finns på Jönköping University

Annika Engström, doktor i pedagogik, är vinnare av utmärkelsen Årets HR-forskning 2015. I hennes forskning är kommunikation och samspel inom organisationer i fokus.

Vad ska till i kommunikationen för att möten i en organisation ska vara effektiva? Och hur kan samspel inom och mellan grupper bidra till lärandet i en organisation?

– Jag har studerat grupper i industrin och hittat lösningar som också gäller för andra verksamheter, säger Annika Engström som är universitetslektor i arbetsorganisation vid Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

– Att jag arbetar i en mångdisciplinär miljö tror jag är en avgörande styrka. Det är fantastiskt härligt och utmanande att som beteendevetare arbeta tillsammans med bland annat ingenjörer. Det är i den typen av spänningsfält som forskning har stor potential. Vårt systemperspektiv på människan, tekniken och organisationen är en anledning till att min forskning landat så väl i praktiken. Jag har hela tiden tvingats sätta mina forskningsresultat i ett verksamhetsperspektiv – då kommer man inte undan relevansen och nyttoaspekten.

Utmärkelsen Årets HR-forskning premierar värdefull forskning inom HRM, organisation och ledarskap. Bakom priset står tidningen Personal & Ledarskap, Sveriges HR-förening samt IPF, Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala Universitet. Huvudsponsor av priset är Studentlitteratur.

– Den här utmärkelsen betyder väldigt mycket för mig. Det innebär ett erkännande av att min forskning är relevant och till nytta för yrkesverksamma i praktiken samtidigt som den håller vetenskapligt hög kvalitet, säger Annika Engström.

Priset delades ut på Forskardagen på Stockholms universitet den 17 november.

 

För mer information kontakta gärna:

Annika Engström
Telefon: 036-10 16 44
E-post: annika.engstrom@ju.se

2015-11-20