Högre utbildning leder till jobb

Att satsa på en högskoleutbildning är helt rätt för att få jobb, visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet.

I Sverige leder eftergymnasiala studier i hög utsträckning till jobb. Sysselsättningsgraden för denna grupp är en av de högsta inom OECD (The organisation for Economic Co-operation and Development). Sedan 2009 har arbetslösheten för gruppen med eftergymnasial utbildning i Sverige minskat i förhållande till OECD-genomsnittet.

Läs hela nyheten från Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

2015-12-17