De belönades med stipendier från Aktiestinsen

Onsdagen den 27 januari delades Aktiestinsens stipendium för främjande av äldres aktivitet och hälsa ut på Jönköping University.Det är fjärde året i rad som stipendiet delas ut på Hälsohögskolan. Dagen inleddes på Mariedal där stipendiaterna var inbjudna på lunch tillsammans med representanter från Hälsohögskolan och Aktiestinsens stiftelse. Den snart hundraåriga Aktiestinsen Lennart Israelsson kunde tyvärr inte närvara under dagen.

Efter lunchen förflyttade sig sällskapet till Campus Arena där det var dags för stipendieutdelning, som Hälsohögskolan VD Ewa Wigaeus Tornqvist höll i. Totalt hade tio ansökningar inkommit, fyra av dessa tilldelades stipendium.

Stipendiaterna

Anna Sundling och Ingrid Klingberg-Calås belönades med ett stipendium på 100 000 kronor för sitt projekt Lust till livet hela livet. Projektet handlar om att bryta isoleringen av äldre på Nässjös seniorboenden genom bland annat aktiviteter och utflykter.

– Det är fantastiskt att vi har fått den här möjligheten. Det är en oerhörd glädje, att ge äldre en sådan här livslust, sa Anna Sundling

Det andra stipendiet på 80 000 kronor, gick till Ewa Larsson, Anette Berglund och Lisbeth Johansson för deras projekt Livets väv, där man ville använda vävningen som ett redskap i dagrehabiliteringen i Jönköpings kommun. Med sig hade de olika exempel på saker man kan skapa med hjälp av vävning.

Madeleine Svärd, Marie Hammarin och Anna Sundling belönades med ett stipendium på 270 000 kronor för projektet Äldre på vift. Projektet syftade till att genom bland annat studiecirklar och upplevelser höja nyfikenhet och glädjen hos äldre i Nässjö kommun.

– Man behöver inte vara rädd för att åldras i Nässjö kommun, sa Ann Sundling.

Dagens sista stipendium på 84 000 kronor, delades ut till Sofi Fristedt från Hälsohögskolan och hennes projekt Gerotech – teknik för ett åldrande samhälle. Sofie konstaterade att dagens teknik inte alltid är anpassad till äldres behov och att de finns mycket att utveckla.

Dagen avslutades med presentationer från förendegående års stipendiater där de berättade hur deras projekt hade utvecklats sig under året. En lyckad dag som gav mycket hopp och inspiration i arbetet kring äldre.

2016-01-28