Studenter med spännande lösningar för dagligvaruhandelns framtid

Hur ändrar man konsumenters beteende och hur ser framtiden för ITAB ut? Det var utmaningarna 55 studenter ställdes inför under veckan när de deltog i JIBS Entrepreneurship Challenge.

Det är femte året i rad som Jönköping International Business School, Jönköping University, anordnar tävlingen som ska främja kreativitet, entreprenörskap och samarbete. Prispengarna kommer från en fond bestående av aktier som donerats av ”Aktiestinsen” Lennart Israelsson.

I år stod ITAB bakom utmaningen, som innehöll två olika delar där studenterna tvingades tänka både lång- och kortsiktigt. Den ena delen var att få konsumenterna att börja använda självutcheckning när de handlar, och den andra av att tänka innovativt och se framtida visioner för ITAB.

Över 30 lag var anmälda till tävlingen, och av dessa valdes 15 ut att delta. Alla lag skulle bestå av minst en student från Jönköping International Business School och en från Tekniska Högskolan. Måndagen den 11 april fick deltagarna besöka ITAB, där de fick bakgrundsinformation om företaget. De fick sedan 24 timmar på sig att tänka ut en idé och förbereda en presentation. En jury valde ut fem av dessa lag som fick framföra sin presentation. Under onsdagen den 13 april hölls finalen och lagen presenterade sina förslag framför juryn, och en stor publik.

Publiken fick i samband med finalen även lyssna på, och ställa frågor till JIBS-alumnen Tim Nilsson, som idag bor och jobbar i Berlin och driver flera framgångsrika företag över hela världen.

Juryn, som bestod av representanter från ITAB, Science Park, JIBS, Tekniska Högskolan, JSA och Hi-Tech, utsåg till slut ett vinnande lag. Det vinnande laget bestod av två kandidatstudenter från Tekniska Högskolan och två masterstudenter från JIBS: Ellen Philipson, Arvin Maryami, Moritz Witter och Thomas Sabatahier. Juryn berömde dem bland annat för att de identifierade nya marknadsmöjligheter för ITAB:s produkter, och för presentationen som var i sann entreprenörsanda. Laget belönades med 60 000 kronor och en resa till Berlin.

– Vi tänkte från ett konsumentperspektiv och utgick hela tiden från oss själva. Vi kommer från olika bakgrunder och har olika tankar, något som var positivt i denna utmaning då vi både utmanade och kompletterade varandra. Vi hade siktet inställt på att vinna, berättade det vinnande laget. 

Deras förslag gick ut på att upptäcka nya användningsområden samt utveckla ITAB:s befintliga produkter, och de hade den mänskliga faktorn och användarvänligheten i fokus. De såg möjligheter med den växande e-handeln och inkluderade ITAB i den, istället för att se den som ett hot.

Även de andra lagen som deltog i tävlingen hade intressanta och innovativa förslag. Flera av förslagen handlade om nya sätt att själv registrera dina varor när du handlar, och många av förslagen involverade ITAB i den växande e-handeln. Det var även mycket fokus kring hur upplevelsen när konsumenter handlar kan bli bättre med hjälp av ITAB:s produkter.

– Det är fantastiskt roligt att se hur studenter från JIBS och Tekniska Högskolan tillsammans skapar kreativa lösningar som på ett väldigt direkt sätt kommer företaget tillgodo, säger Anna Blombäck, VD för JIBS.


Det vinnande laget tillsammans med Anna Blombäck, JIBS och Niklas Thoresson, ITAB.

2016-04-15