Ny forskning i samarbete med Barncancerfonden

Varje år behandlas omkring 70 barn i Sverige för hjärntumör. Många av dem får men som kan göra det svårt att delta i vissa skolaktiviteter. Nu ska forskare från Jönköping University med stöd från Barncancerfonden undersöka hur man kan underlätta för dessa barn att delta i skolaktiviteterna.

Barn med hjärntumör får ofta fler men efter avslutad behandling än barn som behandlats för andra cancerformer. Det kan röra sig om hormonrubbningar eller fysiska, emotionella, beteendemässiga eller kognitiva svårigheter.

Många tidigare forskningsstudier belyser problem som barnen fått i samband med sin sjukdom och behandling. Däremot finns få studier som fokuserar på de hinder som kan finnas i omgivningen och som påverkar barnets möjlighet att delta i skolaktiviteter. Omkring 40 procent av de unga vuxna som behandlats för hjärntumör uttrycker ett behov av mer stöd vad gäller utbildning och beteende.

Docent Maria Björk vid Hälsohögskolan, Jönköping University, har nu erhållit 2,5 miljoner kronor från Barncancerfonden för ett projekt om stöd i vardagen till barn som avslutat behandling för hjärntumör. Anslaget gäller en fyraårig doktorandtjänst i projektet som inleds i september 2016.

Syftet med det nya forskningsprojektet, som heter "Supporting everyday life in children who have ended treatment for brain tumor - An intervention study", är att beskriva vad barn, föräldrar och personal (lärare och sjuksköterskor) upplever är problematiskt och underlättande kring barnens deltagande i skolaktiviteter. Syftet är också att testa om en strukturerad stödjande metod påverkar hälsan och underlättar deltagande i skolaktiviteter för barn (6-18 år) som avslutat sin behandling för hjärntumör.

Projektet inleds med att barn, föräldrar och personal intervjuas kring vilka faktorer som upplevs underlättande respektive hindrande för barnets möjlighet att delta i skolaktiviteter. Sedan deltar tio barn och deras föräldrar i en så kallad interventionsstudie för att ta reda på hur barnen kan stödjas för att kunna delta i skolaktiviteter. Kunskapen från studien kommer att ligga till grund för att testa en strukturerad stödjande metod i skolmiljön. Förhoppningen är att kunskapen på ett positivt sätt ska kunna påverka de här barnens hälsa och möjlighet att delta i aktiviteter i skolan.

För mer information, kontakta docent Maria Björk Öppnas i nytt fönster..

2016-05-12