Överleva eller avsluta – ny forskning om familjeföretag

Hur lever familjeföretag vidare över tid och generationsskiften? Vilka strategier använder de och vilken roll spelar ägarfamiljens känslomässiga engagemang?

I en ny avhandling från Jönköping International Business School, Jönköping University, studerar Naveed Akhter ett antal familjeföretag i Pakistan för att ta reda på vilka strategier som är framgångsrika och vad som får ett företag att överleva under både goda och dåliga tider.

– För mig har det varit en personlig resa, säger Naveed Akhter. Jag var en del av ett familjeföretag som stötte på vissa problem, och till slut var vi tvungna att lägga ner. Det satt igång min nyfikenhet. Varför misslyckas vissa familjeföretag medan andra lever vidare? Jag ville skriva om de företag som överlevde, för att se vad man kan lära sig av dem.

Två av de saker han har upptäckt är värdet av att äga flera företag, att ha en så kallad portfölj, och vikten av hur och varför man avslutar något av företagen i portföljen (genom att sälja vidare eller lägga ner).

– Från början ville jag studera portföljentreprenörskap, säger Naveed Akhter. Jag ville titta på hur familjeföretag växer. Men redan på det allra första familjeföretaget jag studerade, insåg jag att frågan om avslut också var viktig! Så jag började titta på den aspekten också, och jag upptäckte att framgångsrika företag inte bara startar nya företag, utan också avslutar företag. Tillväxten är inte linjär. Och när man äger många företag kan man använda resurserna från när man avslutar ett av dem till något av de andra. Jag kallar det återvinning av resurser.

Ämnet är högaktuellt, och forskningsområdet förhållandevis nytt; det finns studier av både portföljentreprenörskap och strategier kring att avsluta företag, men väldigt få publicerade artiklar kombinerar dessa två fält och undersöker vilka företag i portföljen man bör avsluta. Detta är en av de allra första studierna i ämnet som använder kontexten familjeföretag. Resultaten bör vara intressanta både för teoretiker och praktiker.

Naveed Akhter valde Pakistan som ram för sin forskning på grund av dess unika miljö. Det är en växande ekonomi där många företag både startas upp och läggs ner, och där den ekonomiska krisen, krig och terrorism påverkar näringslivet. Men resultaten är tillämpliga även på andra tillväxtekonomier, och det finns också likheter med familjeföretag över hela världen.

Familjeföretag är heterogena, och inte ens två svenska företag är lika. Men en sak de flesta har gemensamt är det känslomässiga engagemanget, särskilt när det gäller det första företaget som familjen startat. Senare generationer ser det ofta som en plikt att ta över verksamheten. Det blir ett sätt att betala tillbaka till sin familj. Efter att ha tagit över verksamheten kan de även starta andra, nya företag inom områden som intresserar dem.

– Känslor är viktiga för familjeföretagsägare. Ibland kan det få dem att göra en extra ansträngning eller till och med att offra vissa saker, säger Naveed Akhter.

Naveed Akhter försvarade framgångsrikt sin avhandling Family business portfolios: Enduring entrepreneurship and exit strategies den 29 maj 2016.

Länk till avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-05-30