Konferens vill lyfta fram mervärdet av att samverka

Att samverka skapar mervärde – men vilka utmaningar kan man stöta på och vilka metoder bör man använda? Det kommer att diskuteras under en konferens om deltagarbaserad aktionsforskning den 7-8 juni 2016 på Jönköping University.

I början av juni samlas forskare och praktiker från hela landet för att besöka konferensen ”Mervärdet av samverkan och utmaningar i deltagarbaserad aktionsforskning”. Konferensen anordnas av föreningarna SPARC och SIRA, vilka har som central uppgift att stärka, utveckla och utforska deltagarbaserad aktionsforskning och samverkansforskning. Under årets gemensamma konferens vill de speciellt lyfta fram mervärdet i samverkan och presentera exempel på hur detta mervärde kan gestalta sig i olika sammanhang.

– Det finns ett stort intresse för samverkan mellan lärosäten och omgivande samhälle just nu. Här är det viktigt att vi inte börjar från början, utan tar tillvara de kunskaper och erfarenheter som har utvecklats genom åren i tidigare samverkansprojekt. På den här konferensen träffas vi för att diskutera metodaspekten av samverkan, säger Cecilia Bjursell som sitter med i arbetsgruppen för konferensen.

Något annat som kommer att diskuteras under konferensen är de utmaningar som deltagarbaserad aktionsforskning står inför.

De båda föreningarna har tidigare arrangerat olika evenemang ihop men i år är det första gången de anordnar en konferens på Jönköping University.

– Att konferensen anordnas här passar bra av flera skäl, inte minst med tanke på att samverkan har en central plats i högskolans strategi, säger Cecilia Bjursell.

Mer information om konferensen hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om föreningarna SIRA och SPARC

SIRA är en förkortning av Swedish Interactive Research Association och är en förening för alla som arbetar med eller är intresserade av interaktiv forskning. SPARC är en förkortning för Swedish Participatory Action Research Community och är en förening för deltagarbaserad aktionsforskning.

Kontakt: Cecilia Bjursell, centrumledare Encell och ledamot i SIRA:s styrelse

2016-06-02