JO avslår anmälan från Språkrådet

Justitieombudsmannen (JO) har beslutat att inte ta upp Språkrådets anmälan mot Jönköping University gällande namnbyte.

JO har inte tillsyn över Jönköping University när det gäller namnbytet och har nu avslutat ärendet.

 

2016-06-14