Känd professor föreläser på Jönköping University

Professor Deirdre McCloskey är en välkänd ekonom, historiker och retoriker, som i början av september besöker Jönköping International Business School för att hålla en veckolång doktorandkurs. Den nionde september ger hon också en offentlig föreläsning.

I maj 2016 kom McCloskeys sista bok i en trilogi som kallas Bourgeois Era. I Bourgeois Equality beskriver hon hur idéer, inte kapital eller institutioner, har berikat världen. Bland annat förklarar hon drivkrafterna bakom tillväxten, och hävdar att den skapades ”inte genom att stapla tegel eller banker ovanpå varandra, utan genom att stapla idéer.”

Den offentliga föreläsningen hålls den 9 september mellan klockan 15 och 16 i rum Hb116 på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Föreläsningen är på engelska och har titeln “Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World”.

Professor McCloskey är en Harvard forskare som har gjort stora insatser inom flera forskningsområden, bland annat den ekonomiska historien om Storbritannien, ekonomins retorik och feministisk ekonomi, för att bara nämna några. Detta har gjort henne till en populär föreläsare och huvudtalare vid konferenser i ekonomi och historia. McCloskey har också skrivit 17 böcker och 400 akademiska artiklar inom så skilda områden som statistik, teknisk ekonomi och transfrågor. Hennes huvudsakliga forskningsintressen rör ursprunget till den moderna världen, missbruk av statistisk signifikans inom nationalekonomin och kapitalism.

Doktorandkursen heter “How the World Became Quite Rich: Approaches from History, Economics, and Humanomics”.

För mer information kontakta Özge Öner (ozge.oner@ju.se).

2016-08-30