Mats Jägstam blir vicerektor vid Jönköping University

Mats Jägstam är utsedd till vicerektor vid Jönköping University med fokus på extern samverkan. Mats Jägstam är i dag vd på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Uppdraget som vicerektor kommer inledningsvis att fokusera på extern samverkan och samarbetsplattformar med externa partners.

– Det var en stor framgång att Jönköping University i juni blev godkänd av KK-stiftelsen som en KK-miljö, en integrerad forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning i nära samarbete med näringslivet. Arbetet är brett och långsiktigt och med Mats Jägstam som vicerektor kan vi säkra nödvändig stabilitet och kontinuitet för den satsningen och för ytterligare samverkansplattformar. Mats Jägstam har gjort förtjänstfulla insatser som vd på Tekniska Högskolan i fyra år och har tidigare erfarenhet av att arbeta på rektorsnivå med extern samverkan och internationalisering, säger Anita Hansbo.

Tillträder 15 september

Mats Jägstam tillträder vicerektorstjänsten den 15 september och rekrytering av ny vd till Tekniska Högskolan kommer att inledas.

– Jag ser fram emot att arbeta på en övergripande nivå med frågor jag brinner för; samverkan och innovation och den otroligt viktiga roll högskolan har för näringslivet och samhället i övrigt, säger Mats Jägstam.

Ny vd Tekniska Högskolan

Vd på Tekniska Högskolan är från och med 15 september och under tiden rekrytering pågår Ingrid Wadskog, i dag chef för avdelningen Industriell organisation och produktion vid Tekniska Högskolan. Joakim Brobäck, operativ chef, blir vice vd.

– Tekniska Högskolan vid Jönköping University är mitt inne i en fantastisk utveckling och jag ser fram emot att gå in och fortsätta driva det pågående arbetet tillsammans med ledning och övriga medarbetare, säger Ingrid Wadskog.

För mer information kontakta:

Mats Jägstam, telefon 036-10 15 40

2016-09-05