Etikexpert till JU

Professor Mary Gentile, internationellt välkänd för sitt banbrytande arbete inom affärsetik, håller den 18 oktober en föreläsning och workshop med personalen på Jönköping University om hur man väver in etik i sin undervisning.

Föreläsningen äger rum kl 10-12 i rum B1014 på Jönköping International Business School. Workshopen hålls klockan 13-14 och 14-15 i rum B3053.

Professor Mary Gentile arbetar på handelshögskolan Babson College utanför Boston i USA. Tidigare var hon verksam vid Harvard Business School, där hon bland annat varit med och tagit fram läroplanen för ledarskap, etik och samhällsansvar.

Hennes metod ”Giving Voice to Values” är en strategi för värderingsstyrt ledarskap och utveckling inom näringslivet. Metoden används idag i nästan 1000 företag, organisationer och skolor över hela världen, och innehåller praktiska övningar och utbildningsplaner för att hantera ett brett spektrum av etiska konflikter på arbetsplatsen.

”Giving Voice to Values” utgår från att de flesta av oss vill agera utifrån våra värderingar, men att vi också vill känna att vi har en rimlig chans att göra det effektivt och framgångsrikt.

För mer information, kontakta Marcela Ramírez Pasillas, marcela.ramirez-pasillas@ju.se

2016-10-12