Jönköping University får högt betyg i nytt index för internationalisering

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, lanserade nyligen ett index som verktyg för att mäta hur internationellt ett lärosäte är. Jönköping University får 4 av 5 stjärnor och innehar samma placering som bland annat Karolinska Institutet, Chalmers och universiteten i Lund och Uppsala.

­Internationalisering är ett viktigt redskap för utveckling av svenska lärosäten och STINT uppmanar samtliga aktörer i systemet för högre utbildning och forskning att intensifiera arbetet med internationalisering.

STINT lanserar sitt internationaliseringsindex för att mäta graden av internationalisering på lärosätena i Sverige. Indexet beskriver utvecklingen för sex nyckelaspekter inom internationalisering av forskning, utbildning samt personal och ledning. Totalt omfattas åren 2011 – 2014 och 28 svenska lärosäten.

Jönköping University har i lärosätets långsiktiga strategier en profilerad satsning på internationalisering i olika former.

– Den internationella profilen har en strategisk dimension för lärosätet och en nyttodimension för våra studenter, lärare och forskare och samarbetspartners. Vi måste kunna svara på omvärldens krav på internationell konkurrenskraft, säger rektor Anita Hansbo.

Rekryteringsbasen för både studenter och forskare breddas och intäkter från betalande studenter blir en del i att lärosätet kan växa med egen kraft. Studenterna förbereds för internationell yrkesverksamhet och får professionsmotiverad interkulturell kompetens för ett arbetsliv både i Sverige och utomlands. Lärare och forskare ges tillgång till internationella nätverk och förmåga att följa internationell forskning och utveckling.

– Därutöver har internationalisering av högre utbildning en värdgrundsbaserad dimension för mänskligheten. Mer än någonsin ser vi vikten av att bygga broar genom internationell utbildning som ger nya kunskaper och skapar globala medborgare som löser utmaningar över landsgränser, säger Anita Hansbo.

Mer information om STINT Internationalisation Index 2016 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-10-12