Forskare från JIBS inspirationstalade på Interact London 2016

När framstående tänkare från hela världen samlades i London i veckan för att dela med sig av sitt kunnande inom digital design och användbarhet, var Andrea Resmini från Jönköping International Business School en av talarna.

Interact London är en årlig konferens där närmare 20 världsledande experter är inbjudna för att inspirera och dela med sig av sin kunskap. Experterna är främst ledande praktiker från industrin, men bland dem finns också några få utvalda akademiker och forskare.

Syftet med konferensen är att diskutera trender inom användbarhet och att ge utrymme för alternativa synpunkter och perspektiv som skiljer sig från det konventionella tänkandet. Deltagarna är främst personer i ledande positioner inom olika typer av serviceföretag – allt från hälsovård till bankverksamhet – eller företag som är verksamma inom digital design.

Årets tema var ”Hur kommer människor att interagera med tekniken i framtiden och hur designar vi för det idag?”.

- Exempel på teman som togs upp är den roll som emotionell intelligens har för den digitala designen och hur digital design börjar få en alltmer strategisk roll när digitala upplevelser blir en allt större del av vår vardag, berättar Andrea Resmini, universitetslektor vid Jönköping International Business School, som var en av talarna på konferensen.

Andrea Resmini själv talade om det som på engelska kallas ”chross-channel ecosystemic design”. Det handlar om ett nytt sätt att se på användarnas upplevelse och användbarhet.

- Fokus har flyttat från produkter och tjänster till upplevelser, från produktion och konsumtion till samproduktion mellan olika leverantörer, och från att se fysiskt och digitalt som separata domäner till att se det som att de går in i varandra. Vi behöver titta på hela det ”ekosystem” som skapar den upplevelse en individ får när han eller hon till exempel tar del av en produkt eller tjänst, förklarar han.

Deltagarna på konferensen erbjuds en heldag med workshops och två dagar fullspäckade med presentationer av de inbjudna talarna. Det finns också gott om utrymme för nätverkande och sociala aktiviteter på kvällarna.

- Det här är en viktig mötesplats där akademiker och praktiker kan dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, och det som diskuteras under konferensen sprids snabbt till en större publik genom bland annat sociala medier, avslutar Andrea Resmini.

 

2016-10-21