Anna Dahl Aslan får 2,1 miljoner

Anna Dahl Aslan, docent i gerontologi, har fått 2,1 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för projektet "Orsaker till och konsekvenser av förändringar i kroppsfett i vuxen ålder".

Mer än 60 % av den europeiska vuxna befolkningen anses vara överviktiga och det är välkänt att högre BMI i medelåldern är förknippat med negativa hälsoeffekter och högre dödlighet. Det finns dock ett omvänt samband i hög ålder. Där har man kunnat påvisat ett samband mellan högre BMI och bättre hälsa och högre överlevnad. Det omvända sambandet kallas för fetma paradox och väcker frågan om de nuvarande BMI-rekommendationerna gäller äldre människor.

För att förstå vad som är ett hälsosamt BMI i vuxen ålder kommer Anna Dahl Aslan och hennes kollegor att analysera faktorer som förändringar i vikt och selektiv överlevnad. De kommer även att analysera de bakomliggande orsakerna till förändringar i BMI såsom genetik och epigenetik.

Av 1 160 inkomna ansökningar till Vetenskapsrådet var Anna Dahl Aslans ansökan en av 254 som beviljades.

Läs mer om projektet

2016-11-07