Forskare vid JU får Levipriset 2016

Anette Karltun, universitetslektor vid Tekniska högskolan, Jönköping University, har tilldelats årets Levipris för sina insatser inom utbildning kring arbetsmiljö. Hon får priset tillsammans med kollegan Martina Berglund från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Levipriset delas ut av Sveriges Ingenjörer till personer som gjort viktiga insatser för utbildning om arbetsmiljö och sambandet mellan hälsa och effektivitet. Pristagarna ska arbeta vid, eller ha ett nära samarbete med, något av landets tekniska lärosäten. 

Anette Karltun får priset för sitt djupa engagemang som lärare i arbetsmiljöfrågor för blivande ingenjörer. Hon och Martina Berglund har bland annat arbetat med att utveckla och driva kurser inom arbetsmiljö på sina respektive tekniska högskolor och i samverkan med KTH genom magisterprogrammet Ergonomi och MTO (Människa-Teknik-Organisation).

– Det är givetvis en stor ära att få ta emot det här priset, men det är framför allt oerhört viktigt att arbetsmiljöfrågor får ökad prioritet inom arbetslivet. Vi ser allt tydligare de negativa konsekvenserna av den låga prioriteringen av de här frågorna i form av arbetsrelaterad ohälsa hos enskilda individer och ökade kostnader för företag och samhälle, säger Anette Karltun.

Hon menar att arbetsmiljöaspekter tenderar att komma bort när företag räknar hem investeringar och vinster, eftersom de ofta – felaktigt – ses som en kostnad. Istället borde satsningar på arbetsmiljön ses som investeringar, eftersom de genererar bättre effektivitet och produktivitet genom bättre arbetsförhållanden och hälsa bland de anställda, vilket bland annat Anette Karltuns egen forskning visar.

Eftersom ingenjörer ofta arbetar med att utveckla och leda företag, behöver de goda kunskaper om hur man skapar en hållbar arbetsmiljö.

– Det är viktigt att blivande ingenjörer förstår sambandet mellan att skapa goda förutsättningar för människan och utförandet av ett arbete med hög kvalitet och effektivitet. Samspelet mellan människa-teknik-organisation är då ett nyckelkoncept som också utgör en röd tråd i min undervisning och forskning, säger hon.

De två forskarna mottar priset vid Sveriges Ingenjörers fullmäktige på Djurönäset den 14 november. I samband med prisutdelningen håller Eva Vingård, professor vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet, en föreläsning på temat arbetsmiljö.

Sveriges Ingenjörers prismotivering lyder:

Anette Karltun från Jönköpings Tekniska Högskola och Martina Berglund från Linköpings Tekniska Högskola har varit djupt engagerade som lärare för blivande ingenjörer i arbetsmiljöfrågor. De har på ett förtjänstfullt sätt utvecklat, undervisat och drivit kurser vid sina respektive tekniska högskolor och i samverkan med KTH. Magisterprogrammet i Ergonomi och MTO har genom deras insatser erhållit synnerligen goda omdömen. De har systematiskt utvecklat och utvärderat nya pedagogiska tillvägagångssätt samt varit aktiva på pedagogiska konferenser. Med sin entusiasm har de väckt nyfikenhet och intresse för arbetsmiljöområdet hos teknologerna.

 

2016-11-09