Studenter och företag möts på Karriärum HI WORK

Onsdagen den 16 november är det dags för årets upplaga av näringslivsmässan Karriärum HI WORK på Tekniska högskolan vid JU. Över 70 företag finns då på plats för att nätverka med ingenjörsstudenter och andra studenter som vill skapa kontakt med näringslivet.

Karriärum HI WORK är en viktig mötesplats för både studenter och företag. Studenterna ges chansen att knyta kontakter med framtida arbetsgivare, hitta praktikplatser och diskutera idéer kring examensarbeten med intressanta företag. Företagen å sin sida kan lära känna potentiella medarbetare eller hitta studenter för till exempel tillfälliga projekt, sommarjobb eller extrajobb.

Inför årets mässa har 74 företag anmält sig. Bland dem finns allt från mindre lokala företag som Convergo och JSC IT-partner till stora globala bolag som Husqvarna Group, SAAB och Volvo.

– Det här är en fantastisk möjlighet för företag och studenter att hitta varandra och inleda olika typer av samarbeten. Genom exempelvis praktik och projektarbeten får våra studenter testa sina kunskaper i det verkliga livet samtidigt som företagen får en unik möjlighet att lära känna eventuell framtida arbetskraft, säger Linda Bergqvist, näringslivsansvarig vid Tekniska Högskolan.

I samband med mässan delas priset Årets alumn ut till en man och en kvinna som tidigare studerat vid Tekniska Högskolan. I år har det varit rekordmånga nomineringar och priskommittén har därför haft ett digert arbete med att utse de två pristagarna. Priset delas ut kl. 15.00 under en avslutande after work på Science Park.

Karriärum HI WORK arrangeras av Tekniska Högskolan i nära samarbete med skolans studerandeförening HI TECH.

2016-11-11