Stipendium för forskning om konkurrenskraftigt inköp

Jenny Bäckstrand

Universitetslektor Jenny Bäckstrand vid Tekniska Högskolan har tilldelats 400 000 kr för gästforskning vid Technical University of Eindhoven och Erasmus University Rotterdam i Nederländerna.

Jenny Bäckstrand ska under ett år fördjupa och sedan sprida sina kunskaper kring hur inköpsstrategier kan bidra till ökad konkurrenskraft för tillverkande företag. Projektet syftar också till att bygga upp ett långsiktigt samarbete mellan Tekniska högskolan och de två universiteten i Nederländerna.

Svensk forskning inom inköpsområdet fokuserar idag på avtal, inköp av tjänster och offentlig upphandling. Forskning om inköp i tillverkande företag och om hur ett strategiskt inköp kan bidra till konkurrenskraftiga företag saknas däremot nästan helt.

Projektet Konkurrenskraftigt inköp syftar till att skapa fördjupad kunskap om hur inköpsstrategier kan bidra till ökad konkurrenskraft och en bättre totalkostnad för svenska tillverkningsföretag.

– Vi kommer att bygga upp ett långsiktigt samarbete inom forskning och utbildning med framstående forskargrupper i Nederländerna. Därigenom kommer vi kunna etablera en forskargrupp på Tekniska högskolan som fokuserar på konkurrenskraftigt inköp i tillverkande företag, säger Jenny Bäckstrand.

Stipendiet delades ut av Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse. Vid en ceremoni i Göteborg fick tre entreprenörer och tre forskare, verksamma i olika delar av Sverige, dela på 1 625 000 kronor i stipendiepengar.

Bakom stiftelsen står de fem döttrarna till grundaren av Atlet AB, chalmeristen och entreprenören Knut Jacobsson. Företaget Atlet AB, ett välkänt truckföretag, grundades av Knut och hans hustru Ragnvi år 1958 och företaget var efter 50 år Sveriges största familjeägda verkstadsföretag med en omsättning på nästan två miljarder kronor.

– Det känns fint att kunna stötta duktiga entreprenörer och forskare i deras arbete och se att deras gedigna arbete i slutändan kan generera fler arbetstillfällen i Sverige. Att skapa fler arbetstillfällen var något vår pappa Knut verkligen brann för, säger Marianne Brismar, dotter till grundaren av Atlet AB och ordförande i styrelsen för Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse.

2016-11-15