Forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation får tre miljoner från Formas

Ulrika Olausson och Peter Berglez, professorer i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, tilldelas tre miljoner kronor från forskningsrådet Formas för projektet ”Nature Meets Network Society: Social Representations of Nature in Social Media”.

Projektet handlar om hur vi medborgare framställer naturen i sociala medier. Ulrika Olausson, som leder projektet, förklarar varför det är viktigt att veta hur vi ser på naturen:

– Kunskapen om hur människor förhåller sig till naturen behövs för att kunna möta de miljöutmaningar vi står inför. Den är bland annat viktig för att myndigheter och andra organisationer som kommunicerar med allmänheten kring miljöfrågor ska kunna utforma sina budskap på ett konstruktivt sätt.

Sedan tidigare finns forskning kring hur naturen framställs i medierna, filmer, politiken med mera. Däremot är det ont om forskning som undersöker hur vanliga medborgare kommunicerar kring den, i synnerhet hur vi gör det i sociala medier.

­– Eftersom medielandskapet blir alltmer digitaliserat och vi hämtar alltmer information via de sociala medierna, är det viktigt att få kunskap om hur vi pratar om och visualiserar naturen just i dessa medier. Det är också här mycket av opinionsbildningen kring miljöfrågor sker, säger Peter Berglez.

Sociala medier är dessutom ett rikt forum för att studera just representationer av naturen. Här finns ett stort antal grupper, sidor, videor och så vidare som handlar om allt från klimatförändring till ekoturism och grön energi.

För att fånga framställningar av naturen kommer de två forskarna studera tre olika fall som ofta diskuteras i sociala medier: förnyelsebar energi, jakt och gruvdrift/fracking. Miljöfrågor inbegriper ofta mer eller mindre konflikt just på grund av att olika människor förhåller sig på olika sätt till naturen. De tre utvalda fallen är exempel på frågor som inbegriper mycket konflikt.

– Kunskapen om och förståelsen för hur olika uppfattningar i miljöfrågor skapas, förhandlas och förändras är viktig för att kunna kommunicera miljöfrågor på ett effektivt sätt, säger Ulrika Olausson.

Anslaget från Formas är en del i forskningsrådets årliga utlysning för forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på hållbar utveckling. Av totalt 1100 ansökningar har 220 beviljats medel till en summa av 654 miljoner kronor.

2016-11-16