10-årsjubileum för forskning om barn i behov av särskilt stöd

Forskningsmiljön CHILD har firat 10 år vid Jönköping University. Det gjorde man med en forskarkonferens om forskningstrender samt en festkväll den 10 november. Men hur började det hela och vart är man på väg i dag?

CHILD logo with streamer

År 2006 kom professor Mats Granlund och professor Eva Björck-Åkesson inflyttandes från Mälardalens högskola. Med sig hade de en forskargrupp som forskade om barn i behov av särskilt stöd. I Jönköping fanns en forskargrupp runt professor Karin Enskär som forskade om vardagsfungerande för barn med långvariga sjukdomstillstånd samt hur man kan stödja barn att hantera smärtsamma medicinska procedurer. Snart hittade grupperna gemensamma beröringspunkter och CHILD bildades.

– Målsättningen var att bygga en mer tvärvetenskaplig miljö där grupperna kunde utvecklas tillsammans. Vi ville också bli nationellt ledande och internationellt kända inom vårt forskningsområde, och vi ville utbilda nya forskare, berättar forskningsledare Mats Granlund. Genom det kunde vi indirekt hjälpa ännu fler barn.

Efter tio år vet CHILD-forskarna mycket om hur situationen för barn i behov av särskilt stöd ser ut. Framöver vill man veta mer om hur barnens fungerande varierar över tid, från yngre barns liv i familj och förskola, till ungdomars liv i skola, med kompisar, och på väg ut ur familjen.

– Vi gör fler och fler studier där vi följer barnen under några år. Vi vill tillämpa det vi vet för att göra situationen bättre för barnen, därför satsar vi mer på studier där vi utvärderar åtgärder. Vi har haft genomslag av vår forskning i vardagen genom samarbete med kommuner, landsting och myndigheter. Vi har ökat antalet artiklar vi publicerar per år i vetenskapliga tidskrifter, vi citeras oftare av andra forskare och har ökat vårt samarbete med forskare från andra länder, förklarar forskningsledaren.

CHILD blev nyligen utvärderade av en grupp utomstående professorer och fick en mycket positiv utvärdering.

– Vi ses som ledande inom vårt område i Sverige och bedöms också stå oss bra internationellt. I en jämförelse med samtliga forskare inom vårt område i Norden så har vi i gruppen tre forskare som tillhör topp 10 procent av forskarna och fyra forskare som tillhör topp 25 procent. Vi drar också in i genomsnitt in 5–6 miljoner kronor per år i externa forskningsanslag vilket är bra, även om den siffran behöver bli högre, säger Mats Granlund.

I CHILD ingår 35–40 forskare från Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University. På senare år har antalet docenter och professorer i gruppen ökat något samtidigt som man fortsätter att utbilda nya forskare. Ett förestående generationsskifte gör att de lite yngre forskarna ges stöd i att skaffa sig erfarenheter i att leda en forskningsgrupp. Men man behöver också rekrytera nya erfarna forskare. Den höga forskar- och ämneskompetens som finns inom CHILD bådar dock gott inför framtiden.

– Som det ser ut nu ser framtiden ljus ut och gruppen kommer att fortsätta utvecklas. Självklart kommer inriktningen på forskningen att förändras något beroende på vilka forskare som ingår och deras intressen, men vi kommer att fortsätta ha vardagsfungerande hos barn och ungdomar i behov av särskilt stöd som vårt intresseområde.

Text Cecilia Allegrind

2016-11-21