Jönköping University erbjuder fler studieförberedande program

JU har sedan vårterminen 2016 erbjudit studieförberedande program i engelska för internationella studenter. Nu utökas utbudet med program inom matematik och naturvetenskap.

JU erbjuder Pathway Programmes för internationella studenter som önskar fördjupa sina kunskaper i språk, matematik och naturkunskap. Målet med Pathway Programmes är att förbereda studenterna för ett liv i Sverige och högre studier på Jönköping University eller något annat svenskt universitet eller högskola. Verksamheten bedrivs av bolaget Jönköping University Enterprise.

Vårterminen 2016 startade det första Pathway-programmet på Jönköping University. Då fanns möjligheten att studera en termin, ett läsår eller en intensivkurs på sommaren, för att förbättra sina engelskkunskaper. Nu finns även möjligheten att läsa Pathway for Business och Pathway for Engineering, en termin eller ett läsår. Programmen syftar till att förbereda studenterna för kommande akademiska studier.

Pathway for Business riktar sig till dem som är intresserade av ekonomi och företagande. Studenterna får kunskaper motsvarande engelska 6, samt matematiken som krävs för att studera något av kandidatprogrammen inom företagsekonomi på JIBS.

Pathway for Engineering fokuserar på matematik, fysik och kemi för dem som redan uppfyller engelskkraven men behöver förbättra sin kunskap i matematik och naturvetenskap för att möta kraven för kandidatprogrammen på Tekniska Högskolan. Pathway for Engineering ges i samarbete med Tekniska Högskolan.

– Vi är väldigt stolta och glada över möjligheten att kunna erbjuda kurser inom Pathway Programmes i samarbete med Tekniska Högskolan. Vi hoppas på sikt kunna nå fler internationella studentgrupper och fortsätta vår expansion, säger Hanna Ståhl, vd för Jönköping University Enterprise.

Pathway for Business startar i januari 2017 och Pathway for Engineering startar i augusti 2017.

Fotograf: Patrik Svedberg

2016-11-23