Svenska universitet behöver bli bättre på jämlikhet

Svenska lärosäten klarar inte kraven på jämlikhet. Det visar en ny studie från Jönköping University, som nyligen publicerats i den ansedda internationella tidskriften ”Informatics” temanummer om högre utbildning.
– Våra universitet har en del att göra för att bättre leva upp till diskrimineringslagen och bemöta funktionshindrade, säger Sangeeta Bagga-Gupta, professor vid Högskolan för Lärande och Kommunikation.

Professor Sangeeta Bagga-Gupta

Studien tar sitt avstamp i långvariga fallstudier som genomförts under skoltid och vuxen ålder med två funktionshindrade. Båda har genomgått högre utbildning, är etablerade i arbetslivet och anses vara väl integrerade i det svenska samhället.

– Trots detta har båda upplevt svår depression. Vi ville försöka förstå den paradoxen och valde därför att undersöka vilket stöd och vilka hjälpmedel – inklusive informationsteknologi – som erbjuds funktionshindrade i samband med högre studier, berättar Sangeeta Bagga-Gupta som har genomfört studien i samarbete med Guilia Messina-Dahlberg, lektor vid Högskolan i Skövde och Ylva Winther, rektor i Karlstads kommun.

Utöver fallstudierna, studerades sex slumpmässigt utvalda lärosäten och Sangeeta Bagga-Gupta är förvånad över resultatet.

– Den generella bilden är att universiteten erbjuder stöd, inklusive tekniskt stöd, men att man inte har förstått hur man bemöter funktionshindrade och hur man kan använda teknologin för att lyckas med inkluderingsprocesser. Budskapet till den funktionshindrade var inte sällan att önskemål om stöd måste anmälas i god tid, och att det var svårt att få hjälp. Det förekom även att stödpersoner saknade grundläggande kunskaper.

Studien har väckt internationell uppmärksamhet.

– Vår forskning bekräftar att Sverige inte är så bra på jämlikhet som man vill tro. FN har nyligen kritiserat Sverige för brister i jämlikheten på en rad olika områden. Arbetslösheten bland funktionshindrade har på kort tid ökat med 80 procent och självmordsfrekvensen med 100 procent, säger Sangeeta Bagga-Gupta.

– Jämlikhetsforskning och –arbete har i första hand fokuserat på genus framför andra marginaliserade grupper. Det finns en självkritik inom genusforskningen för detta. Därför är det glädjande att den nationella genuskonferensen ”g16”, som hålls den här veckan, för första gången kommer att anlägga ett bredare perspektiv på jämlikhet och jämställdhet.

”Disabling and Enabling Technologies for Learning in Higher Education for All: Issues and Challenges for Whom?” publicerades i tidskriften Informatics 3, 2016. http://www.mdpi.com/2227-9709/3/4/21

SangeetaBagga-Gupta föreläser på jämlikhetstemat med fokus på skolan, vid den nationella genuskonferensen ”g16” i Linköping 23-25 november. Ämnet är ”Mobilizing intersectionality through a focus on social-textual practices. Recognizing or marginalizing deaf, immigrants and Sami?”

2016-11-23