JU nyrekryterar i storsatsningen på samverkan med näringslivet

Ansvarig för att leda Jönköping Universitys nya samverkanssatsning inom profilen Kunskapsintensiv produktframtagning blir Mats Jackson, tidigare europaansvarig för produktionsforskning inom Volvo Construction Equipment.

I januari 2017 blir Jönköping University officiellt en så kallad KK-miljö. Genom samverkan med KK-stiftelsen ska lärosätet bygga en stark och internationellt konkurrenskraftig forsknings- och utbildningsmiljö inom området kunskapsintensiv produktframtagning. Arbetet bygger på projekt som genomförs tillsammans med företag.

Nu stärker Jönköping University organisationen för satsningen genom att rekrytera Mats Jackson som programchef. Han är tidigare europaansvarig för produktionsforskning inom Volvo Construction Equipment och har haft flera uppdrag inom ABB. Mats Jackson är även professor inom Innovativ Produktion vid Mälardalens högskola.

– Mats Jackson är mycket välmeriterad akademiskt och har gedigen erfarenhet från ledande positioner i näringslivet. Hans kunskaper kommer vara en stor tillgång i det arbete vi nu startat tillsammans med KK-stiftelsen och näringslivet, säger Mats Jägstam, vicerektor vid Jönköping University.

– Jönköping Universitys utveckling är väldigt spännande och här finns stor potential för att utveckla en stark forskningsprofil inom kunskapsintensiv produktframtagning genom samproduktion med näringslivet. Jag ser fram emot att vara en del i det arbetet, säger Mats Jackson.

Mats Jackson börjar sitt uppdrag som programchef för Kunskapsintensiv Produktframtagning vid Jönköping University den 1 januari 2017. Han kommer att vara anställd på Tekniska Högskolan medan uppdraget som programchef är högskoleövergripande.

Läs mer om Kunskapsintensiv produktframtagning vid Jönköping University här.

2016-11-24