Nya samarbeten med näringslivet i det regionala forskningsprogrammet

Data mining, gjuteriteknik och kundanpassning av produkter. Nu har beslut fattats om vilka tre forskningsprojekt som ska vara med i tredje omgången av det regionala forskningsprogrammet, som drivs i samverkan mellan Region Jönköpings län, Jönköping University och näringslivet.

– Vi ser att forskningsprojekten inom det här programmet bidrar till att stärka regionens innovationskraft och att de skapar förutsättningar för ökad samverkan mellan företag. Det känns därför tillfredsställande att vi från Region Jönköpings läns sida kan medverka till att ytterligare en omgång av programmet genomförs, säger Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör på Region Jönköpings län.

De nya projekten är kopplade till fyra olika forskningsområden på Jönköping University. Projektet PROACT ligger inom produktutveckling och handlar om att skapa metoder för effektiv kundanpassning av produkter. Ett annat projekt, med titeln New Generation of Foundry Sands, hör hemma inom material och tillverkning och handlar om att utveckla gjuteritekniken för att få gjutprodukter med bättre kvalitet.

Det tredje projektet har fått namnet DATAMINE och är ett samarbetsprojekt mellan forskningsmiljöerna datateknik och informatik på Tekniska högskolan och Media Management and Transformation Centre på Jönköping International Business School. Det handlar bland annat om hur företag kan personalisera olika erbjudanden genom att analysera stora datamängder (data mining) och på så sätt få fram information om exempelvis kundernas preferenser.

– Personalisering är idag helt avgörande för företagens konkurrenskraft i många branscher, exempelvis e-handeln. I vårt projekt kommer vi utveckla förbättrade metoder för den dataanalys som är grunden för personalisering. Men den mest innovativa delen i projektet är utveckling av nya algoritmer för det som kallas robotjournalistik, det vill säga automatisk generering av individanpassade nyheter och andra texter. På så sätt är vi nu med och driver den transformation som i dag sker av mediabranschen, berättar Ulf Johansson, professor vid Tekniska högskolan, som kommer att leda projektet.

Det regionala forskningsprogrammet skapades 2014 av Jönköping University och Region Jönköpings län med två huvudsakliga syften – att öka forskningsvolymen i regionen och att utveckla samverkan mellan högskolan och det regionala näringslivet.

– Programmet har bidragit till att ett antal nya samarbeten etablerats mellan JUs forskare och näringslivet i regionen. Jag tror att det här sättet att gemensamt finansiera forskning och utveckling kommer att ge Jönköpingsregionen en tydlig framtida konkurrensfördel, säger Lars Niklasson, prorektor vid Jönköping University.

Varje år sedan 2015 har tre nya forskningsprojekt startats upp för att sedan pågå under tre år. Projekten bygger på ett nära samarbete mellan forskarna och de deltagande företagen. I de projekt som nu valts ut för start i början av 2017 är totalt 12 olika företag engagerade.

2016-12-09