Snabbare kundanpassning med smartare metoder

Ständigt ökande krav på kundanpassning ställer dagens leverantörer inför stora utmaningar. Men med rätt verktyg kan de stärka sin konkurrenskraft. Ett framgångsrikt samarbete mellan näringslivet och Tekniska högskolan vid Jönköping University har resulterat i arbetssätt och IT-verktyg som gör det lättare att anpassa produkter till nya krav.

– Forskningsprojektet har gett både värdefull teoretisk kunskap och praktiskt användbara resultat. Två viktiga framgångsfaktorer är att vi har utgått från företagens specifika behov och att engagemanget varit stort från alla parter, menar projektledare Fredrik Elgh, professor i produktutveckling vid Tekniska högskolan.

Målet med det nyligen avslutade projektet har varit att underlätta och snabba upp leverantörers kundanpassning av sina produkter. Det har genomförts i nära samverkan mellan forskarna från Tekniska högskolan och fyra företag: Thule Group, Kongsberg Automotive, GKN Aerospace Systems och Axelent Engineering.

Forskningsprojektet har dels resulterat i en metod som stödjer kontinuerlig teknikutveckling och ökar förmågan att hantera varierande krav på företagets produkter. Det har också utmynnat i konkreta applikationer som kommit till direkt nytta i de medverkande företagens verksamheter.

I samarbetet med Thule Group, som utvecklar och tillverkar takräcken, har forskarna utvecklat en metod för snabba hållfasthetsberäkningar. Utifrån den har de tagit fram en programvara för krocksimuleringar som kallas AutoCRASH.

– Med hjälp av det här programmet har vi kunnat minska utvecklingstiden, och våra produkter kommer därför snabbare ut på marknaden. Vi har också förbättrat kvaliteten och säkerheten, eftersom precisionen i våra beräkningar blir högre med den här metoden, berättar Anca Carp, teknisk gruppchef på Thule Group.

Kongsberg Automotive är systemleverantör till bilindustrin och precis som Thule Group utvecklar och tillverkar de produkter som ständigt behöver anpassas till nya krav. Thomas Sylvander, som är utvecklingschef inom området framtida bilkomfort på Kongsberg Automotive, tycker att samarbetet med högskolan har varit mycket givande:

– Det är en stor fördel för oss att få jobba med människor som besitter en djup kunskap och som dessutom kan se på våra processer och funktioner med andra ögon än vi kan, som jobbar med det varje dag. De hjälper oss att se nya möjligheter som kan leda till viktiga förbättringar. Vi har redan nu påbörjat ett förändringsarbete utifrån det vi fått med oss från det här projektet.

Forskningsprojektet har pågått i tre år och samfinansierats av Vinnova, företagen och högskolan. Att projektet nu är avslutat innebär inte att samarbetet upphör. Kongsberg Automotive, Thule Group och GKN Aerospace Systems kommer att medverka i ett nytt projekt som bygger vidare på det förra. Den här gången får de sällskap av ytterligare två företag – Flexator och Husqvarna Group.

2017-01-04