Jönköping University utbildar specialistläkare

Under tre dagar, med början den 31 januari, samlas 35 blivande specialistläkare i geriatrik och allmänmedicin på Hälsohögskolan vid Jönköping University för att gå en kurs på det högaktuella temat Hemsjukvård och vård av sköra äldre.

Kursen ges på uppdrag av Socialstyrelsen och vänder sig till läkare från hela landet. Den genomförs som ett samarbete mellan Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan och Geriatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Innehållet i kursen är brett och omfattar bland annat patientsäkerhet, nutrition, hemsjukvårdens utveckling och rädsla inför döden. Den hålls 31 januari-2 februari.

2017-01-27