Forskning om samhällets digitalisering

Igår träffades representanter från Västsveriges åtta lärosäten samt Västra Götalandsregionen för att diskutera aktuella frågor kring samhällets digitalisering. Västsveriges ledande forskare och offentliga aktörer samlar omfattande kompetens inom området, av stor betydelse för de utmaningar som prioriteras av statsmakterna under kommande år.

Under en heldag med titeln ”Forskning om samhällets digitalisering: medborgarskap, arbetsliv och innovation” samlades aktörerna för att presentera och diskutera samhällsutveckling och utmaningar kopplat till medborgarskap, arbetsliv och innovation. Seminariet är en del av en fortsatt långsiktig samverkan lärosätena emellan. De involverade lärosätena är Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Karlstads universitet, Högskolan Väst, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Halmstad och Jönköping University.

Dagen öppnades av rektorerna för Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås, Pam Fredman respektive Björn Brorström. Inledningstalare var Jan Gulliksen, ordförande för Digitaliseringskommissionen, med föredraget ”Digitaliseringens transformerande kraft – forsknings- och utbildningsbehov”.

Programmet innehöll även panelsamtal på följande teman:
Medborgarskap, demokrati och tillit i det digitala samhället.
Digitalisering inom utbildning, välfärd, kultur och hälsa.
Digital infrastruktur, tillgänglighet och sårbarhet.
Digitalisering och nya utmaningar för näringsliv och arbetsmarknad.

Dagen arrangerades av Västsveriges åtta lärosäten tillsammans med Västra Götalandsregionen och syftar till att visa upp det omfattande forsknings- och utvecklingsarbete som pågår i Västsverige kopplat till digitalisering av offentlig sektor samt diskutera framtida utvecklingsspår och utmaningar.

2017-02-01