Skolchefsinstitutet invigt

Idag har Skolchefsinstitutet vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, invigts. Institutet är helt nyinrättat och har till syfte att stärka skolcheferna i sitt ledarskap.

Håkan Sörman, landshövding i Jönköpings län, invigningstalade.

I Sverige är det många som intresserar sig för en bättre skola, men en viktig grupp hamnar ofta vid sidan av diskussionerna: skolcheferna. Därför har Jönköping University, FoU Skola på Kommunförbundet i Skåne och Föreningen för Sveriges skolchefer tagit initiativ till starten av ett institut för denna grupp.

Invigningen öppnades av Håkan Sörman, landshövding i Jönköpings län. I samband med invigningen hålls en tvådagars konferens på temat ”Att leda komplexa verksamheter”. 

Det nya institutet fokuserar på skolchefens och huvudmannens arbete, eftersom det krävs kontinuerliga satsningar på individens ledarskap och verksamhetsutveckling i en så komplex verksamhet som skolan. Institutet har redan aktiviteter på gång inom utbildning, forskning och internationalisering, och ska fortsätta utveckla detta utifrån det som kommer fram under konferensen.

– När man samverkar på det här sättet är det viktigt att analysera och kartlägga nuläget så att framtida satsningar kan anpassas utifrån skolchefernas verkliga behov, säger Cecilia Bjursell, föreståndare för Skolchefsinstitutet.

Läs mer om Skolchefsinstitutet på www.skolchefsinstitutet.se.

2017-02-02