Vinnarna i uppsatstävling om familjeföretag

The Centre for Family Enterprise and Ownership presenterar stolt vinnarna av JIBS/CeFEO Family Business Thesis Award 2016.

The winners of the thesis competition

Vi gratulerar Anna Maria Bornhausen och Konstantin Kuehl för deras utmärkta uppsats med titeln “Opening the Black Box of Financing Decision-Making: Exploring the Process, Actors and Arenas in Family Firms”.

Studenterna har genomfört en så kallad multipel fallstudie, där de föreslår en nyskapande förklaring av hur beslutsprocessen för finansiering utvecklas i ett familjeföretag. Ämnet är särskilt intressant på grund av samspelet mellan finansiella och icke-finansiella mål i familjeföretag. Författarna intervjuade 15 respondenter i 3 fallföretag samt 2 konsulter, och samlade totalt ihop mer än 18 timmars empiriskt material.

Uppsatsen visar hur processen utvecklar sig och vilka personer i företaget som är inblandade. Författarna visar hur finansieringsprocessen utvecklas genom växlingen mellan formella och informella arenor. Texten är välskriven och bygger på en djupgående empirisk analys. Den utgör ett värdefullt bidrag till familjeföretagsforskning samt en intressant läsning för alla som är inblandade i beslutsprocesser kring finansiering.

Priset delas ut varje år av The Centre for Family Enterprise and Ownership. En jury bedömer examensarbeten inom ämnet familjeföretagande, skrivna av JIBS studenter från både kandidat- och masterutbildningar under det gångna läsåret. Den vinande uppsatsen belönas med 3000 kronor.

Grattis till Anna Maria och Konstantin, och deras handledare Hans Lundberg!

Länk till uppsatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-02-07