Nya YH-utbildningar

YH-myndigheten har beviljat Jönköping University sju nya yrkeshögskoleutbildningar i regionen och finansierar utbildningarna med 53 miljoner. Det innebär att JU från och med hösten har totalt 18 YH-utbildningar i regionen.

Klassrum

Utbildningarna kommer att bedrivas av Jönköping University i nära samarbete med flera olika aktörer i regionen: kommuner, branschorganisationer och privata utbildningsanordnare.

– Vi är glada och stolta över att kunna starta sju nya yrkeshögskoleutbildningar för läsåret 17/18. En av de viktigaste grundbultarna i Jönköping Universitys verksamhet är att i nära samverkan med näringslivet bidra till regionens kompetensförsörjning. Vi har under lång tid samarbetat med regionens företag, branschorganisationer och kommuner för att utveckla yrkeshögskoleverksamheten och kan tack vare detta goda samarbete erbjuda riktigt bra och för regionen relevanta utbildningar, säger Mats Kihlman, ansvarig för YH-programmen på Jönköping University.

Samtliga utbildningar är efterfrågade av regionens näringsliv och utvecklade i nära samarbete med branschorganisationer och företag. På så sätt är utbildningarna utformade för att bidra till regionens kompetensförsörjning – särskilt inom områden där det idag saknas kompetens.

– YH-utbildningarna är ett bra exempel på hur högskolan och regionens arbetsliv kan samarbeta för att tillsammans tillgodose regionens kompetensbehov. De här utbildningarna är lokalt förankrade och består av såväl skolförlagd som arbetsplatsförlagd utbildning. Den arbetsplatsförlagda utbildningen är minst 25 procent av utbildningen, vilket ger de studerande goda förutsättningar för branschkontakter och insikt i yrkesrollen vilket i sin tur ger mycket goda möjligheter till anställning. Inom yrkeshögskolan har 9 av 10 jobb året efter examen, säger Mats Kihlman.

Följande nya YH-program har Jönköping University beviljats

  • Visualisering av arkitektur, Eksjö
  • Visualisering av rum, inredning och produkter, Eksjö
  • Ortopedtekniker, Jönköping
  • Fältservicetekniker - Mobila arbetsmaskiner, Ljungby
  • Webbutvecklare .NET, Värnamo
  • Integrationspedagog, Värnamo
  • Fastighetsingenjör, Värnamo

Mer information

Mats Kihlman
Avdelningschef yrkeshögskoleutbildning
036-101520
mats.kihlman@ju.se

2017-02-08