Jönköping University inför antagningsprov till Ämneslärarprogrammet

Inför höstens antagning till Ämneslärarprogrammet vid Jönköping University kommer sökande till programmets samtliga inriktningar att få göra ett antagningsprov.

Group work

Det nya antagningsprovet är ett led i lärosätets arbete med att öka attraktiviteten för läraryrket och att höja kvaliteten på lärarutbildningen.

Under 2014–2016 deltog Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University i ett nationellt försök med lämplighetsbedömning till Ämneslärarprogrammet och Förskollärarprogrammet. Utifrån de erfarenheterna har lärosätet beslutat att införa ett särskilt antagningsprov för sökande till Ämneslärarprogrammet.

Antagningen till programmet kommer som tidigare att göras utifrån betyg och resultat på högskoleprovet. Men detta kommer nu att ske i kombination med resultatet från antagningsprovet. Antagningsprovet är behörighetsgivande och obligatoriskt för alla sökande. Det obligatoriska provet består av en intervju och en skriftlig reflektionsuppgift som genomförs på plats i Jönköping.

­- Vi har valt att införa antagningsprov som en viktig del i vår ständiga strävan att vara en lärarutbildning med hög kvalitet, höga ambitioner och höga förväntningar på våra blivande studenter, säger Fausto Callegari, utvecklingsledare vid Högskolan för lärande och kommunikation.

För mer information kontakta:
Fausto Callegari, fausto.callegari@ju.se, 036-101388

Läs mer om antagningsprovet

2017-03-14