Hedersdoktor Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson har avlidit

I en ålder av 101 år somnade Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson in tisdagen den 21 mars.

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson har under många år gett generösa bidrag till Jönköping University genom satsningar på entreprenörskap inom utbildning och forskning.

JIBS Entrepreneurship Challenge, en årlig tävling för studenter vid Jönköping International Business School och senare även Tekniska Högskolan, kom till då Lennart donerade en aktieportfölj till JIBS som nu förvaltas genom Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse.

Kopplat till Hälsohögskolan finns ”Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa” som finansierar projekt i samverkan mellan yrkesverksamma, entreprenörer, forskare och studenter.

År 2014 utsågs Lennart till hedersdoktor vid Jönköping University för att aktivt ha stöttat forskning och utbildning i Sverige och särskilt i Jönköpingsregionen. Läs motiveringen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jönköping Universitys ledning är mycket tacksam för Lennarts givmildhet och ger stor uppskattning för Lennarts brinnande intresse för entreprenörskap inom utbildning och forskning.

Våra tankar går till Lennarts anhöriga.

Jönköping Universitys ledningsgrupp

2017-03-23