Mats Jägstam utsedd till tf. rektor vid Jönköping University

Styrelsen för Jönköping University har beslutat att utse prorektor Mats Jägstam till tillförordnad rektor under den tid rekrytering av ny rektor pågår.

Mats Jägstam

Rekryteringsprocessen av rektor till Jönköping University fortsätter under våren och en ny rektor kommer inte att vara på plats då nuvarande rektor Anita Hansbos anställningstid löper ut den 1 juli. Styrelsens bedömning är att en ny rektor kan börja under hösten 2017.

För att säkra kontinuiteten i ledningsarbetet har styrelsen för Jönköping University därför beslutat att utse Mats Jägstam till tillförordnad rektor från 1 april och tills dess en ny rektor är på plats. Vid samma tidpunkt slutar Anita Hansbo som rektor och övergår till att arbeta inom utbildning och forskning vid högskolan.

– Anita Hansbo tillträdde 2009 och jag vill å styrelsens vägnar tacka henne för mycket goda resultat för högskolan under de år hon varit rektor. Som rektor har hon lett högskolan genom viktiga utvecklingsarbeten och Jönköping University står nu väl rustat för nya utmaningar, säger styrelseordförande Monica Dahlbom.

Mats Jägstam har varit vicerektor och prorektor sedan oktober 2016 och var innan dess vd på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

– Mats Jägstam känner verksamheten väl och genom att utse honom till tillförordnad rektor säkrar vi stabilitet för det långsiktiga arbetet enligt högskolans strategier, säger Monica Dahlbom.

2017-03-24