Jönköping University ”boostar” småländskt trähusbyggande

Behovet av målgruppsanpassade flerfamiljsbostäder har exploderat i Sverige. Men det räcker inte med att bygga – vi måste bygga rätt. Jönköping University är en av de drivande krafterna i forskningsprojektet BOOST med fokus på byggande i trä och glas.

BOOST, som är en förkortning av ”Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt”, drivs som ett treårigt projekt inom ramarna för innovationsmiljön Smart Housing Småland. Projektet finansieras av EUs strukturfonder och regionala aktörer med 18 miljoner kronor och pågår till och med 2020. Från Jönköping University deltar forskare från Tekniska Högskolan och Internationella Handelshögskolan i nära samarbete med kollegor från RISE (Research Institutes of Sweden), Träcentrum och Linnéuniversitetet.

BOOST har identifierat tre målgrupper där bostadsbehovet är extra stort: nyanlända, äldre och unga.

– Syftet är att ta reda på vilka behov och möjligheter som finns när man utformar boende för de här grupperna. Med detta som bas kommer vi att undersöka hur man kan utveckla befintliga affärsmodeller, berättar Anders Melander, docent i företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan.

Forskarna vid Tekniska Högskolan kommer att jobba med att identifiera olika krav samt hur digitala verktyg kan användas för att analysera hur olika förslag uppfyller kraven.

– Vi kommer också att utarbeta metoder som hjälper beställare och leverantörer att utvärdera resultaten. Den här typen av byggnader är komplexa med en lång leverantörskedja och en hög grad av kundorderstyrning. Därför är det oerhört viktigt att i ett tidigt skede kunna utvärdera olika förslag, konstaterar Peter Johansson som är universitetslektor i byggnadsteknik vid Tekniska Högskolan.

– Målet är att ta fram innovativa och konkreta lösningar som kan vara av kommersiell nytta för regionens många trähustillverkare. Det finns en kraftig dynamik på byggmarknaden just nu – men utvecklingen sker inte på villasidan. Vi vill hjälpa dem till en plats i frontlinjen när det gäller utveckling av flerfamiljshus, med syftet att skapa tillväxt i regionen.

2017-04-11