Rwandas ambassadör besöker Jönköping University

Idag, måndagen den 15 maj, får Jönköping University besök av Rwandas ambassadör Christine Nkulikiyinka. Med anledning av besöket kommer Rwandas flagga att vara hissad på campus.

Rwandas ambassadör är på besök i Jönköping under dagen. På förmiddagen möter hon Svenskt Näringsliv, för att sedan fortsätta till Jönköping University.

Programmet för besöket innehåller bland annat en rundtur på campus och möten med Mats Jägstam, tf. rektor, och Jerker Moodysson, vd för Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University.

JIBS har sedan många år ett antal SIDA-finansierade projekt i länder i Afrika, däribland Rwanda. I dagsläget bedriver flera rwandiska doktorander sina forskarstudier på JIBS.

Läs mer om JIBS SIDA-projekt i Afrika

2017-05-15