Nya perspektiv på munhälsa hos barn med funktionsnedsättningar

Den medicinska diagnosen räcker inte för att planera god tandvård för barn med funktionsnedsättningar. I en ny avhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University, undersöker Johanna Norderyd de biopsykosociala faktorernas betydelse för barnens orala hälsa och tandvårdsomhändertagande.

Johanna Norderyd

– Bra munhälsa är viktigt för alla, men för barn med funktionsnedsättningar kan det vara extra viktigt. Dålig munhälsa kan förvärra en funktionsnedsättning och vice versa. Och ett barns intellektuella kapacitet och fungerande har stor betydelse för hur tandvården kan utföras, säger Johanna Norderyd.

Johanna Norderyd är specialist i barntandvård vid Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd vid Odontologiska Institutionen i Jönköping. Hon har lång erfarenhet av att möta barn med funktionsnedsättningar och har saknat ett vetenskapligt sätt att beskriva helhetsperspektiv.

Barnets medicinska diagnos ger inte tillräcklig information om hur barnet kommer att fungera i tandvården. Genom att komplettera med information om hur barnet fungerar i olika situationer, ett så kallat biopsykosocialt perspektiv, så ökar möjligheterna till god tandvård.

– Den medicinska diagnosen säger inte allt. Att barn är kariesfria i statistiken berättar inget om vilket jobb som har lagts ned. Mitt syfte har varit att vidga perspektivet på både munhälsa och omhändertagande och visa att det finns andra sätt att beskriva hur det är.

Den internationella studien omfattar barn med funktionsnedsättning från Argentina, Frankrike, Irland och Sverige. I arbetet har Johanna Norderyd använt sig av ICF-CY, som är världshälsoorganisationen WHOs internationella klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. En checklista för oral hälsa baserad på ICF-CY fylldes i genom intervjuer med barnen och deras föräldrar. Detta kompletterades sedan med journaluppgifter om barnens munhälsa och utförd tandvård.

Johanna Norderyds avhandling beskriver samband mellan god munhälsa, tandvård och barns fungerande. En tidig remiss till specialisttandvård verkar till exempel vara gynnsamt för den orala hälsan hos barn med funktionsnedsättningar.

– Studien visar även att finns stora fördelar med att samordna flera olika vårdinsatser – alltså inte bara tandvård – i samband med narkos. Möjligheten till narkos är en viktig faktor för att kunna ge barn med funktionsnedsättningar samma förutsättningar till god tandvård som andra barn.

Johanna Norderyds arbete kommer att få betydelse även i ett internationellt perspektiv. ICF-CY är en omfattande klassifikation och därför pågår arbetet med att fram en mindre uppsättning av kategorier speciellt utvalda för oral hälsa. Delar av resultaten ingår i detta arbete som beräknas vara klart 2019.

Johanna Norderyd försvarade framgångsrikt sin avhandling ”A biopsychosocial approach to functioning, oral health and specialist dental health care in children with disabilities – Swedish and international perspectives” vid disputationen den 12 maj.

Länk till avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-05-16