JU utbildar ledare i Etiopien

I ett nytt SIDA-projekt ska Jönköping University, i samarbete med Addis Ababa University och civilsamhället i Etiopien, utveckla och implementera ett nytt ledarskapsprogram.
– Det är fantastiskt att vi fått det här projektet, och det visar på en acceptans för ett helt nytt tankesätt när det gäller att bistå och driva utvecklingsfrågor framåt, säger projektledaren Peter Hugoson.

The curriculum development group, with representatives from JU and AAU

The curriculum development group, with representatives from JU and AAU.

Jönköping International Business School har sedan flera år tillbaka arbetat med master- och forskarutbildningar ibland annat Etiopien och Rwanda. Med hjälp av de erfarenheterna, har Högskolan för lärande och kommunikation fått ett nytt femårigt SIDA-projekt i Etiopien. Projektet är JU-övergripande med deltagare från Jönköping International Business School, Tekniska högskolan och Högskolan för lärande och kommunikation. Projektansvaret ligger på Högskolan för lärande och kommunikation.

Syftet är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte mellan Addis Ababa University och det civila samhället. Utifrån ledarskaps­programmet ska nya skräddarsydda uppdragsutbildningar skapas, som är till nytta utifrån uttryckta behov och prioriteringar i Etiopiens civilsamhälle.

– Det är väldigt stimulerande att ha fått detta projekt, som passar bra in i vår ambition att kunna bidra med vår kunskap internationellt, säger Stephan Rapp, vd på Högskolan för lärande och kommunikation.

Projektet initierades av Lars Hartvigson på Jönköping International Business School. Han var också ansvarig för förstudien som ledde fram till att projektet kunde förverkligas.

– Det är mycket glädjande att projektet nu startas. Projektidén lanserades för sju år sedan och har sedan dess formats bland annat utifrån intervjuer med ett antal organisationer i det civila samhället, berättar Lars Hartvigson.

Projektet kommer ledas av Peter Hugoson på Tekniska Högskolan.

– Projektet i sig är en utmaning eftersom det både handlar om att tillsammans utveckla ett ledarskapsprogram, samtidigt som ledarskapsprogrammet i sig ska generera nya utbildningar till nytta för det civila samhället. Det måste också ske med hänsyn till landets överlag känsliga situation och kulturella inslag, säger Peter Hugosson.

Ett antal workshops med deltagare från Jönköping University och det civila samhället har redan hållits i Etiopien. Planen är att ledarskaps­programmet ska starta den 1 oktober 2017, och den 21 juni hålls en högtidlig öppningsceremoni i Addis Ababa med deltagare från Etiopiens Regering, SIDA, Addis Ababa University, Jönköping University och representanter från civilsamhället.

2017-05-31