Relationer viktiga för att externa vd:ar ska lyckas i familjeföretag

Vad beror det på att externa vd:ar i familjeföretag i vissa fall slutar efter en kort tid och i andra fall blir kvar i årtionden? I en artikel publicerad igår i Human Resource Management Review presenterar Matthias Waldkirch, Mattias Nordqvist och Leif Melin från Jönköping International Business School ett nytt sätt att besvara den här frågan genom att fokusera på hur relationen mellan ägarfamiljen och en extern vd påverkar om vd:n blir kvar i företaget eller inte.

Familjeföretag är världens vanligaste ekonomiska organisationsform. På senare tid har det blivit allt vanligare att familjeföretag anställer en vd utanför familjen. Trots det fokuserar forskningen i huvudsak på relationer inom familjen medan relationen mellan ägarfamiljen och den externa vd:n inte ges någon större uppmärksamhet.

– Den forskning som faktiskt tittar på relationen mellan externa vd:ar och ägarfamiljer är dessutom helt inriktad på vd:ns relation till den generation som för närvarande leder företaget, och glömmer relationen till nästa generation av ägarfamiljen, säger Matthias Waldkirch, doktorand i företagsekonomi.

Artikelförfattarna presenterar ett nytt begrepp – en ”triad” – för att beskriva relationerna mellan den externa vd:n, nuvarande generation och nästa generation. Med hjälp av det här begreppet visar de hur och under vilka förutsättningar goda relationer uppstår mellan de tre aktörerna och hur den påverkar sannolikheten för att en extern vd blir kvar inom företaget.

– Hur väl de tre aktörerna kommer överens och lyckas skapa goda relationer med varandra beror på om det råder balans inom triaden eller inte. Vi definierar ”balans” i triaden som en situation där alla tre aktörer har samma styrka och är lika beroende av varandra. Om samtliga parter är erfarna och väl inarbetade, är det mycket lättare att bygga goda relationer, förklarar Matthias Waldkirch.

Obalanser i triaden ökar risken att vd:n lämnar företaget, antingen frivilligt eller till följd av ett beslut från ägarfamiljen. Enligt en av teserna i artikeln är sannolikheten att en extern vd ska sluta störst vid en obalans gentemot den externa vd:n, något mindre vid obalans gentemot nästa generation, ytterligare något mindre vid obalans gentemot nuvarande generation och minst när det råder balans inom triaden.

– Vi vet att familjeföretag är mer relationsbaserade än andra företag. Därför har relationen med ägarfamiljen avgörande betydelse för en vd som kommer utifrån. I vissa fall kan den till och med vara viktigare än företagets ekonomiska resultat. Det är också angeläget att bygga relationer med båda generationerna av ägare. Omvänt är starka och förtroendefulla relationer något familjeföretaget bör arbeta för om de vill behålla sin externa vd. Det är därför viktigt för samtliga parter att man redan från början pratar om sina förväntningar, säger Matthias Waldkirch.

Matthias Waldkirch, Mattias Nordqvist och Leif Melin tillhör forskningsgruppen CeFEO – Centre for Family Enterprise and Ownership – vid Jönköping International Business School. CeFEO är ett center för forskning och lärande som fokuserar helt på familjeföretagande och -ägande.

Läs hela artikeln här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2017-06-02