Leif Melin prisas för sin livsgärning

I dag startar Family Enterprise Research Conference (FERC) i Asheville, North Carolina. Det är en av världens ledande konferenser för familjeföretagsforskning, och under konferensen kommer professor Leif Melin att få ta emot priset FERC Lifetime Influenc and Impact Award för sina betydande insatser för familjeföretagsforskningen.

Portrait Leif Melin

Priset är den högsta formen av ”peer recognition” inom familjeföretagsforskning och delas ut till personer som har visat framstående ledarskap i många år med att utveckla familjeföretagsforskning och aktivt bidragit till framgångsrika karriärer för andra familjeföretagsforskare.

Leif Melin är professor emeritus i strategi och organisation vid Jönköping International Business School, Jönköping University, och grundade 2005 det framgångsrika forskningscentret Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) med över 30 verksamma forskare och doktorander.

Omfattningen av Leif Melins arbete för familjeföretag och familjeföretagsforskning under hans karriär imponerade på priskommittén, liksom de över 15 nomineringsbreven från ledande familjeföretagsforskare från hela världen. Breven nämnde bland annat hur han starkt främjat tillväxten och utvecklingen av familjeföretagsforskningen både teoretiskt och praktiskt genom sitt arbete som forskare och akademisk ledare. Särskilt framhölls hans personliga roll som mentor och handledare för många yngre kollegor under sina mer än tjugo verksamma år inom familjeföretagsforskningen.

2017-06-08