Hederspris för bok om äldre

Marie Ernsth Bravell, docent på Hälsohögskolan vid Jönköping University, har tillsammans med tre andra redaktörer fått Studentlitteraturs hederspris 2017 för boken Omvårdnad & Äldre.

Marie Ernsth Bravell

De övriga tre redaktörerna som får pris är Anna-Karin Edberg och Kerstin Blomqvist från Högskolan i Kristianstad, samt Helle Wijk från Göteborgs Universitet. Boken kommer att finnas i handeln i augusti.

– Vi är naturligtvis oerhört glada och stolta över att få ett sådant erkännande, och det är extra kul att flera av författarna arbetar vid Hälsohögskolan i Jönköping, säger Marie Ernsth Bravell.

Förutom Marie har även Iréne Ericson och Annette Nygårdh varit kapitelförfattare i boken.

Boken vänder sig till sjuksköterskestudenter på både grund- och avancerad nivå och redaktörerna gick oerhört grundligt tillväga vid planeringen.

– Vi gick igenom alla kursplaner och utbildningsplaner inom äldreområdet från alla lärosäten i Sverige för att vara säkra på att bokens innehåll skulle täcka alla de lärandemål som fanns när det gäller äldre. Tidigare har vi främst använt oss av norsk eller amerikansk litteratur i utbildningarna och det känns väldigt viktigt att nu kunna lyfta den svenska forskning som finns inom fältet, berättar Marie Ernsth Bravell.

Juryns motivering till priset är:

”För ett heltäckande grundverk som med gedigen vetenskaplig tyngd avhandlar ett område som är högaktuellt såväl idag som under många år framöver. Andelen äldre ökar och många lever allt längre med långvariga sjukdomar. Detta ställer nya krav på sjuksköterskan och omvårdnaden. Boken är helt anpassad till dessa nya förutsättningar där de senaste forskningsresultaten kombineras med konkreta omvårdnadsåtgärder. Verket är mycket välskrivet, med den äldre personen ständigt i centrum.”

Länk till Studentlitteraturs pressrelease: www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

2017-06-16