Unicef -projekt i Armenien avslutat

Sedan 2014 har CHILD arbetat med ett UNICEF-projekt i Armenien i syfte att vara rådgivande till den armeniska staten i upprättandet av bedömningssystem och lagar inom habilitering- och rehabiliteringstjänst. Nu är projektet avslutat.

Armenien har länge haft problem med skenande kostnader i stödsystemen för rehabilitering och habilitering. Samtidigt har man varit osäker på vad som ska klassas som en funktionsnedsättning och hur man ska stödja en person med funktionsnedsättning på bästa sätt. Systemet blev ohållbart och via Unicef blandades svenska forskare in.

– Vi har varit involverade i att utveckla en metod för att avgöra vem som har rätt till stöd på grund av funktionsnedsättning, berättar projektledare Mats Granlund, professor vid JU.

Små förändringar i sättet att bedöma en funktionsnedsättning kan leda till stora förändringar både i vem som har rätt till stöd, och hur mycket kostnaden ska belasta den armeniska staten.

– Utifrån insamlat material från mer än 1000 personer, har vi föreslagit olika nyckeltal för att definiera kostnaderna i bedömningsprocesserna. Baserat på dessa beräkningar har Armeniens regering upprättat tröskelvärden för beslut baserade på människors behov och vad landet har råd med, säger Mats Granlund.

En nyckeluppgift i projektet har varit att systematisera en metod för att bedöma rätt till stöd baserat på bedömningsverktyg. De har utvecklats utifrån det internationella klassifikationssystemet för fungerande, funktionshinder och hälsa; ICF-CY, och har kulturellt anpassats för Armenien. Arbetet har följt vedertagna principer för instrumentutveckling.

– Vi har också utbildat och tränat medicinska experter och socialtjänstemän för att de i sin tur ska utbilda och träna sina kollegor i att bedöma vilka som har rätt till vilket-, och hur stort, stöd. Det nya förhållningssättet har lett till organisationsförändringar i servicesystemen, vem som bedömer vad och vilka rutiner man ska ha. Vi har även varit involverade som konsulter i diskussionerna rörande dessa större organisationsförändringar.

Projektet varade 2014-2017 och finansierades av Unicef.

CHILD-forskare med biträdande minister Mrs. Baghdasaryan (i rött), samt medlemmar från armeniska nationella arbetsgruppen samt representanter från UNICEF och UNDP.

Forskare i lunchmöte med UNICF och UNDP.

Seminarier i UNICEF:s regi.

2017-06-21