Prestigefullt pris till företagsforskarskolan ProWOOD

Företagsforskarskolan ProWOOD som drivs av Jönköping University, Linnéuniversitet och Träcentrum har tilldelats Schweighofer Innovation Prize 2017.

På bilden från vänster: Gerald Schweighofer, Malin Löfving (Träcentrum), Steffen Landscheidt (ProWOOD), Helena Tuvendal (Södra Innovation) och Charlotte Bengtsson (Skogsforsk).

Den 20 juni tilldelades ProWOOD ett av fyra Innovation Prizes på 50 000 euro inom Schweighofer Prize. ProWOOD prisas för sitt innovativa arbetssätt med företagsforskarskolan.

- En stor ära för ProWOOD att få detta fina pris, verkligen jätteroligt, säger Kristina Säfsten, programdirektör för ProWOOD. Nu får vi ytterligare möjligheter till gemensamma aktiviteter inom forskarskolan som kan bidra till en än mer positiv utveckling framåt.

Priset mottogs i Wien, Österrike av tre representanter från ProWOOD; Helena Tuvendal, Södra Innovation och styreleseordförande i ProWOOD, Steffen Landscheidt, doktorand i ProWOOD, samt Malin Löfving, Teknologie doktor, Träcentrum. Prisutdelning och efterföljande fest hölls i Vienna City Hall med flera hundra gäster bland annat dr. Michael Häupl, borgmästare i Wien och Univ.‐Prof. Dr. Alexander Van der Bellen, Österrikes President.

Schweighofter Prize

Schweighofter Prize doneras av den österrikiska familjen Schweighofer, som har varit engagerade i den europeiska trärelaterade industrin i flera generationer. Schweighofer Prize premierar innovativa idéer, teknologi, produkter och tjänster i syfte att stärka konkurrens-kraften för den europeiska skogs- och trärelaterade industrin. Schweighofer Prize består av två delar; Main Prize och Innovation Prizes.

ProWOOD

ProWOOD är ett stort och långsiktigt projekt som drivs av Jönköping University i samarbete med Linnéuniversitetet och Träcentrum. I ProWOOD samarbetar företag och högskolor nära varandra för att stödja innovation och öka konkurrenskraften i trärelaterad industri.

Arbetet i ProWOOD baseras på företagens utmaningar och behov och kombinerar kunskap om industriell produktframtagning med kunskap om trämaterialet. Samtliga doktorandprojekt utgår från företagens verkliga behov, vilka analyseras och hanteras systematiskt och vetenskapligt.

Första gruppen med sex doktoranderna startade 2014 (ProWOOD), och den andra gruppen av doktorander startar hösten 2017 (ProWOOD+).

ProWOOD är en del av Jönköping Universitys nya forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning – SPARK.

2017-06-26