Uddevallasymposiets doktorandpris för bästa artikel till Helena Nilsson

Helena Nilsson, doktorand i nationalekonomi vid Jönköping International Business School och HUI Research, vann pris för bästa doktorandartikel när uddevallasymposiet hölls för tjugonde gången.

Helena Nilsson with award

För att stimulera till papers med hög kvalitet, belönar den vetenskapliga kommittén för uddevallasymposiet 2017 det bästa inlämnade papret med 1000 euro och det bästa papret skrivet av en doktorand med 700 euro. Priserna sponsras av Uddevalla kommun och Högskolan Väst.

Vinnaren av det bästa doktorandpapret 2017 blev Helena Nilsson, HUI Research och Jönköping International Business School med sin uppsats Effects of IKEA Entry – spatial impacts on firm level retail sales.

Juryns motivering: ”En väl teoretisk koppling till tidigare och aktuell forskning och en sund forskningsinriktning och metodik. Dessutom har uppsatsen en tydlig analys med relevanta resultat. Papret är ett lovande bidrag till vår förståelse för införandet av big-boxar som ofta är föremål för intensiv debatt, inte minst om möjligheter till arbetstillfällen vis-a-vi utvecklingen av stadskärnor.”

Priset för bästa inlämnade paper gick till Roberto Antonietti och Francesca Gambarototto från University of Padova, Italien.

2017-07-03