Bäst i Sverige på publikationer inom Business Studies and Economics

En ny rapport från Nordforsk rankar Jönköping University och Jönköping International Business School som nr 1 i Sverige när det gäller andel högciterade publikationer och genomsnittlig citering av publikationer inom området Business Studies & Economics.

Table 4.16 Nordforsk policy paper 4/2017

Rapporten är den tredje i serien Comparing Research at Nordic Higher Education Institutions Using Bibliometric Indicators och täcker åren 1999-2014.

Pressmeddelande från Nordforsk och rapporten finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tabellen för Business Studies and Economics är nummer 4.16.

2017-09-08