Förbättrade egenskaper hos komponenter av segjärn

Hur påverkar variationer i mikrostrukturen de mekaniska egenskaperna och deformationsbeteendet hos segjärn? Det är frågor som besvaras i en ny avhandling från Keivan Amiri Kasvayee, doktorand vid Tekniska Högskolan, Jönköping University.

"Att förstå den här processen är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla och tillverka mer hållbara produkter."

Portrait Keivan Amiri Kasvayee

Segjärn är världens näst mest använda gjutmaterial. Vid utveckling av komponenter i segjärn, är det viktigt att säkerställa att komponentens egenskaper är tillräckliga för att klara av belastningen vid olika punkter.

– När man gjuter i segjärn kan man få ett resultat där egenskaperna varierar i komponentens olika delar. Det här kan bero på själva gjutprocessen och på komponentens geometrier. I min avhandling har jag undersökt relationen mellan mikrostrukturer, mekaniska egenskaper och deformationsbeteendet under statisk och dynamisk belastning. Mätningarna har gjorts både med makro- och mikroskala, förklarar Keivan Amiri Kasvayee.

De experimentella och beräkningsmässiga undersökningar som presenteras i avhandlingen är ett försök att ta fram riktlinjer för produktion av gjutna komponenter med högre styvhet och lägre vikt, vilket bidrar till en ökad hållbarhet hos produkterna.

– Med tanke på den omfattande globala produktionen av segjärn, så kan varje liten förbättring vara av stor betydelse.

Keivan Amiri Kasvayee försvarade framgångsrikt sin avhandling ”On the deformation behaviour and cracking of ductile iron; effect of microstructure” vid disuputationen på Tekniska Högskolan, Jönköping University, fredagen den 8 september. Keivan Amiri Kasvayee kan nås på telefon 036-10 19 65.

Länk till avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-09-11