Mer medel till forskning och utbildning vid JU i budgetpropositionen

Budgetpropositionen för 2018 som presenterades av regeringen den 20 september är positiv för Jönköping University.

Höstens budgetproposition innehåller med medel till både forskning och utbildning vid Jönköping University.

I proppen lyfts Jönköping University bland annat genom att:

  • Utbildningsuppdraget på grundutbildning ökar med totalt 85 platser.
  • Ingenjörsutbildningen får en utbyggnad som innebär mer tilldelade resurser år 2019 och 2020.
  • Forskningen tilldelas extra medel på nästan 7 mnkr, baserat på Vinnovas tidigare utvärdering som visar att Jönköping University är bland de bästa i Sverige på att samverka inom forskning samt att så mycket högkvalitativ forskning bedrivs här.

– Det här är riktigt positivt för Jönköping University och jag tycker alla medarbetare ska sträcka på sig och vara nöjda och stolta över utmärkta insatser och hårt arbete. Beskeden i budgetpropositionen visar att den strategi vi har för utveckling genom samverkan, kvalitet och nya examinationsområden är viktig och relevant för samhällets vilja att satsa på Jönköping University, säger tf. rektor Mats Jägstam.

2017-09-21