Vinnare i Encells uppsatstävling om livslångt lärande

Nu har vinnarna i årets omgång av Encells uppsatstävling för studenter utsetts. Vinnarna är Annie Sundling från Linköpings universitet samt André Hedberg och Marcus Kullman vid Stockholm School of Economics.

“Photo credit: Foter.com / CC0”

Photo credit: Foter.com / CC0

I september utsågs de två vinnande bidragen i årets omgång av Encells uppsatstävling om livslångt lärande.

Det ena vinnande bidraget är skrivet av Annie Sundling vid Linköpings universitet som i sin uppsats jämför läroplaner för modersmål i Sverige och Danmark eftersom dessa grannländer har valt olika spår gällande en litterär kanon. Läroplanerna uppmuntrar till både estetisk (förståelseorienterad) och efferent (faktaorienterad) läsning, men medan den svenska läroplanen domineras av den erfarenhetspedagogiska ämnessynen så är den litteraturhistoriska ämnessynen dominant i den danska läroplanen.

Den andra vinnande uppsatsen är skriven av André Hedberg och Marcus Kullman och undersöker hur individer och organisationer identifierar, lär sig om och tillämpar kunskaper i hållbarhet för att bidra till företagets framgång. I uppsatsen framkommer att nivån på hållbarhetskunskaper är en kombination av personliga egenskaper och organisationers utbildningssatsningar.

För att stimulera intresset för olika aspekter av det livslånga lärandet har Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande inrättat en årlig uppsatstävling för studenter. Tävlingen vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser. Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. De två vinnande bidragen belönas med 10 000 kr vardera.

Utöver att de vinnande bidragen uppfyllde alla formella bedömningskriterier och gav betydelsefulla bidrag till förståelsen av det livslånga lärandet i både arbetsliv och formell utbildning, så har uppsatserna en mycket god akademisk kvalitet.

Läs mer om vinnarna i uppsatstävlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa omgång av Encells uppsatstävling sträcker sig över höstterminen 2017 samt vårterminen 2018. Läs mer om tävlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Cecilia Bjursell, centrumledare
cecilia.bjursell@ju.se
036-10 13 92

Om Encell:
Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - har på uppdrag av regeringen ett övergripande nationellt ansvar för forskning och kunskapsspridning om vuxnas lärande i partnerskap och nätverk. Encell bildades 2001 och har Stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation. Till Encell finns knutet en styrelse, en nationell referensgrupp, samt internationella rådgivare.

2017-09-28