Fortsatt stort intresse för Teknisk bastermin

Många nya studenter vill läsa Teknisk bastermin vid Jönköping University, som startar för andra gången i januari 2018 och ger behörighet till ett ingenjörsprogram.

Group work

– Vi är mycket nöjda med att ha 170 förstahandssökande till vår Tekniska bastermin med nio olika inriktningar. Nytt för i år är en bastermin för vårt civilingenjörsprogram inom Industriell produktframtagning. Totalt har vi en uppgång på 6 procent jämfört med förra året, säger Ingrid Wadskog, vd på Tekniska Högskolan.

Socionomprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet tappar förstahandssökande jämfört med förra året i hela landet, och även på Hälsohögskolan. I Jönköping har båda programmen ändå ett mycket stort antal förstahandssökande på 365 respektive 217 personer, vilket innebär ungefär 9 sökande per plats på Socionomprogrammet och 2–3 sökande per plats på Sjuksköterskeprogrammet.

Den 16 oktober stängde ordinarie anmälan till vårens program och kurser vid alla universitet och högskolor i Sverige. Totalt i Sverige minskade antalet ansökningar med 0,2 procent jämfört med vårterminen 2017, enligt siffror från Universitets- och högskolerådet UHR.

Även om anmälan nu är stängd för Socionomprogrammet finns det fortfarande möjlighet att göra sen anmälan i mån av plats till vissa program och kurser vid Jönköping University.

2017-10-20