EU-pris till Esther

Esther-nätverket har vunnit första pris i en europeisk kvalitetstävling, the IESI Award, i kategorin Bästa sociala innovation inom aktivt och hälsosamt åldrande.

Nicoline Vackerberg, Jönköping Academy, accepting the IESI-award

Förutom positiva bidrag till samhället valdes även Esther-nätverket ut på grund av den stora potentialen att både ändra sociala mönster och öka integrationen mellan olika servicefunktioner i samhället.

IESI-teamet vid Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC) tillkännagav priset på konferensen ”Opening Up an Era of Social Innovation” som hålls i Lissabon 27-28 november. IESI-priset delas ut för att fira slutet av ett treårigt forskningsprojekt som syftade till att illustrera hur IKT-aktiverad social innovation kan förbättra integrerade metoder för leverans av sociala tjänster inom olika välfärdssystem och stödja genomförandet av sociala reformer inom EU.

Esther-nätverket är ett integrerat nätverk för hälso- och socialvård i Jönköpings län. Nätverket grundades 1997 och uppkallades efter en äldre patient, Esther, som var tvungen att upprepa sin historia till olika vårdgivare innan hon fick den vård hon behövde. Nätverket syftar till att förhindra att sådana situationer händer igen.

Läs mer om Esther

Läs mer om IESI

2017-11-28