Olika uppfattningar om Journalen via nätet

Enligt Vision e-hälsa 2025 ska Sverige bli bäst i värden på e-hälsa. I en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School beskriver Sofie Wass hur e-hälsa upplevs av patienter och hälso- och sjukvårdspersonal och vilka förutsättningar som krävs för att lyckas med e-hälsoinnovationer.

Sofie Wass har i en doktorsavhandling i informatik undersökt hur e-hälsotjänster upplevs av de som använder dem och vilka förutsättningar som krävs för att lyckas med e-hälsoinnovationer.

Journalen via nätet lanserades i Jönköpings län 2015 och under 2017 ska alla landsting och regioner vara anslutna till denna e-hälsotjänst. I doktorsavhandlingen framgår att patienter tack vare journalen via nätet känner sig mer involverade i sin vård och att relationen till hälso- och sjukvårdspersonal förbättras genom tillgång till mer information. Hälso- och sjukvårdspersonal kan även de se fördelar med journalen via nätet, till exempel ökad följsamhet bland patienter, att viktig information kan tydliggöras och att patienten kan kontrollera information från vårdpersonal.

– Däremot anser inte hälso- och sjukvårdspersonalen att patienten blir mer involverad i sin vård. Här skiljer sig alltså upplevelserna åt. Personalen är också oroliga för hur patienterna ska kunna hantera att de får tillgång till all information, säger Sofie Wass.

Doktorsavhandlingen innehåller även information om vilka förutsättningar som krävs för att lyckas med e-hälsoinnovationer. Resultaten visar att organisatorisk och semantisk interoperabilitet fortfarande är en utmaning för e-hälsotjänster och att dessa utmaningar sträcker sig över organisationsgränser.

– Den organisatorisk interoperabiliteten visar att det är viktigt att bedriva e-hälsoinitiativ som en organisationsförändring och inte bara som en rent teknisk utveckling. Det är också viktigt att det finns möjlighet till samarbete mellan organisationer och att utvecklingsarbetet har gemensamma mål. Gällande den semantiska interoperabiliteten ligger utmaningen i att ha samma gemensamma principer för termer, koncept och informationsstruktur så att till exempel system kan utbyta information med varandra, förklarar Sofie Wass.

Avhandlingen presenterar även hur affärsmodeller för offentliga e-hälsotjänster kan beskrivas.

Sofie Wass försvarade framgångsrikt sin avhandling ”The importance of eHealth Innovation - Lessons About Patient Accessible Information” den 8 december 2017.

För mer information, kontakta Sofie Wass
sofie.wass@ju.se
036-10 17 90

Länk till avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-12-12