Ny satsning på nätbaserade spetsutbildningar inom ägande och familjeföretagande

JIBS building, snowy trees in foreground

I ett nytt projekt kommer Jönköping International Business School vid Jönköping University utveckla kurser om hur ägandet och ledningen av familjeföretag kan föras vidare till antingen kommande generation i ägarfamiljen, anställda i företaget eller säljas externt. Kurserna är baserade på forskning i världsklass och kommer att ges via webben.

Jönköping International Business School har en stark utbildnings- och forskningsmiljö inom entreprenörskap och familjeföretagande. Lärosätet ligger i topp i Europa och är tvåa i världen, enligt en oberoende undersökning publicerad i ”Journal of Small Business Management” tidigare i år.

Det nya projektet ”Ownership Transition and Succession in Family Business” är en ny satsning som ytterligare kommer att bidra till att stärka miljön.

- En mycket stor del av våra företag står inför ett ägar- och generationsskifte inom en snar framtid. Detta är en betydande utmaning som påverkar många. Vi vet att det finns ett stort behov av kunskap om hur förändringar i ägande och ledning kan hanteras på så bra sätt som möjligt säger professor Mattias Nordqvist och centrumledare för Center for Family Enterprise and Ownership vid Jönköping International Business School.

Projektet stöds med 2,9 miljoner kronor från KK-stiftelsen inom ett program som fokuserar på att svenska lärosäten ska kunna konkurrera med nätbaserad utbildning för internationell positionering.

- Den nätbaserade utbildningsformen ger unika möjligheter att nå helt nya målgrupper för utbildningen, säger projektledare professor Christina Keller.

- Sverige måste producera forskning med den allra högsta kvaliteten, men vi behöver också utveckla pedagogiken och därmed bli mer konkurrenskraftiga. Lärosätena får nu möjlighet att utveckla konkurrenskraftiga, flexibla nätbaserade kurser på avancerad nivå, utifrån sina starka forsknings- och utbildningsmiljöer, som svarar mot behov hos såväl internationella och nationella studenter, som medarbetare i näringslivet, och bidrar till pedagogisk utveckling, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.

För mer information kontakta gärna:

Christina Keller, professor i informatik, Jönköping International Business School
Telefon: 036-10 17 78
E-post: christina.keller@ju.se

2017-12-15